Fluksi meditaiv përmes imazheve – Linda Ibbotson

10384584_786861658049308_6894733799423357621_n

 

Linda Ibbotson( foto)

 

Kinga Fabó book review by Linda Ibbotson.

 

POISON

HELMI

 

 Një ese petik për poezinë e poeteshës Hungareze Kinga Fabo , shkruar nga Linda Ibbotson

 

HELMI

Në këtë vështrim për paraqitjen dygjuhësore; publikimin Indonisian- Anglisht  fillimisht përshëndes arritjen, sfidën dhe punën e madhe që është bërë, përfshirë këtu edhe përkthimin e poezisë Helmi.

Poezitë e Kinga Fabos artikulojnë origjinalitet. Poema e parë “Isadora Duncan Dancing ’’vendos precedent,duke sjellë energji dhe ndjeshmëri me anë të imazheve të realizuar mrekullisht dhe fuqinë shprehëse dhe harmonike.

“Ashtu si skulpturë në fillim. Pastaj, sikur dielli u rrit në të, shembëllim i të gjatë “

Është sikur Kinga ia merr nga dora  hedhjen në vallëzim alegorik dhe përthehet si vals me shumë aspekte, duke zbuluar jo vetëm pasionin,bukurinë e figuracionit dhe deri në thërrime, duke u përfshirë në përvojat e  magjishme dhe ndershëmrisht kulmon në jehona metaforike.

Poema e saj më kujton  pjesë teatrale dhe shpreh ndjeshmërinë  intuitive, duke reflektuar mbi dhimbje universale që zakonisht ka tendencë të mbeten të varrosur në të çara të jetës.

Ajo përcjell një dëshirë të zjarrtë të thellë dhe  sikurse shprehet në vargnim, sepse kjo është sikurse ” Unë ekzistojnë vetëm në role. Unë i dua ngjyrat! Nuancat! “dhe flukset valore filozofike në të dy të vërtetat dhe të imagjinuarat “një Zen Koan Salingerish erdhi në Mendje / kjo / Cila mënyrë e lulediellit kthehet në natë / “citim nga poema ‘Snowqueensnowking’

Kinga ka një përdorim të gjallë dhe ndjellëse të gjuhës dhe ngjyrim fjalësh me strukturim vargnor që ekzalton me poetencë poetike dhe përcepcion.

“Kënga pikturuar në mur bie poshtë.” Dhe qarqet intuitive pastaj si “Hapje, deti u shfaq në gjumë.Krihja valët e tij. Një impuls nën skenë mbytur dimrit. Duke hedhur një buzëqeshje në plazh. “

Një libër  me poezi që deliron thellë në ndjenjat e dëshirës, breron me brishtësi, fjalë që

stimulojnër shqisat, çdo varg i stolisur me fije poetike,  ngjan një sfond i për në altar drite.

Një libër që pasuron shpirtin, një  mbresë leximore tërësisht e kënaqshme dhe kuptimplote.

Riri Satria with my book... (1)

 

Kinga Fabó book review by Linda Ibbotson.

 

POISON

 

 

This is a bi-lingual, Indonisian- English publication and I firstly applaud the achievement, challenge

and hard work involved in translation of poetry.

Kinga’s poems exude originality. The first poem ‘Isadora Duncan Dancing’ sets the precedent,

bringing energy and sensuality by means of visually powerful and harmonious imagery.

“Like sculpture at first. Then, as if the sun rose in her, long gesture”

It is as if Kinga takes you by the hand and dances through many facets, revealing not only passion,

beauty and grace but also encompassing raw and honest experiences.

Her poem reminds me of the theatrical in ‘Among Dusty Stage Props’ and expresses sensitivity and is

intuitive, reflecting upon universal pain that usually tends to remain buried in life’s crevices.

She conveys a deep yearning In ‘Not Because It’s Chic’ “I exist only in roles. I want colors! Colors!”

and cleverly weaves philosophy into both the imagined and real “a Salingerish Zen koan came to

mind / this /Which way do the sunflowers turn in the night /” quote from the poem ‘Snowqueensnowking’

Kinga has a vivid and evocative use of language and paints her words with colour and metaphor.

“The song painted on the wall falls down.” In Half Circles and “Open, the sea appeared asleep.

Carrying its waves. A pulse under the muted winter scene. Throwing a smile on the beach.”

A poetry book that delves deeply into the emotions of desire, triumphs and fragility, words that

stimulate the senses, each hand sewn with a poetic thread, one that resembles a tapestry of light

and shade.

A book that enriches the soul, a thoroughly enjoyable and meaningful read.

 

(Kinga Fabó RACUN/POISON, bilingual (Indonesian-English) poetry book, Teras Budaya, Jakarta, Indonesia, 2015.)  Linda Ibotson.

 

2 Responses

 1. RIRI SATRIA says:

  Aha! .. it’s nice to see my picture here with Kinga’s book, Posion/Racun.

  Warm regards from Indonesia.
  Riri

 2. Kinga Fabó says:

  Hi Riri,

  many thanks for noticing me too…

  Our mutual pic has really become an icon, having been published by several editors…

  Warmly,

  Kinga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>